Nasza kadra

Lek. med. Anna Krajewska - Wojtyś

SPECJALISTA DERMATOLOG
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ


Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rezydent Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii pod okiem wybitnych specjalistów, m.in. w Centrum Szkoleniowym Dermatologii Estetycznej Dermed pod kierownictwem prof. Andrzeja Kaszuby w Łodzi, w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice w Warszawie a także w Medical Aesthetics Academy w dziedzinie estetyki twarzy. Poza tym bierze czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych sympozjach naukowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz medycyny estetycznej.

Lek. med. Szymon Miśkiewicz

SPECJALISTA CHIRURG OGÓLNY
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  a także absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – studium oficerskie korpusu lekarzy. Staż podyplomowy odbył w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, gdzie obecnie jest rezydentem w Klinice Chirurgii Ogólnej z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej.

 

W trosce o doskonalenie swoich umiejętności regularnie uczestniczy w licznych kursach specjalizacyjnych z chirurgii oraz szkoleniach z zakresu ultrasonografii narządów jamy brzusznej i dopplerowskiej diagnostyki naczyń krwionośnych. Ukończył wiele kursów z medycyny ratunkowej, szybkiej diagnostyki urazowej oraz medycyny estetycznej.  Swoje kwalifikacje podnosi również w trakcie sympozjów oraz konferencji naukowych w kraju i za granicą.

Dr n. med. Rafał Pabiańczyk

SPECJALISTA CHRURG PLASTYK


Absolwent wydziału lekarskiego CM UJ. Zajmuje się chirurgią plastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe prowadząc prace naukowo – badawcze w Katedrze Fizjologii UJ CM oraz poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i zjazdach naukowych, polskich oraz zagranicznych towarzystw chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej.  Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Lek.med Michał Pasiński

SPECJALISTA CHIRURG OGÓLNY
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

W 2004 r. ukończył studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie udzielał się jako przewodniczący Rady Samorządów Studenckich CM UJ, członek Rady Wydziału Lekarskiego CM UJ, członek Senatu UJ, elektora UJ. Pracował w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla oraz w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie chirurgi ogólnej nabywał w SP ZOZ MSW w Krakowie.
Uwieńczeniem procesu specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej był Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w 2013r.
 Dr Michał Pasiński stale pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę na stażach, szkoleniach i kursach w jednostkach służby zdrowia zarówno publicznych, jak i prywatnych w kraju i zagranicą, w tym w Brazylii i Hiszpanii.

Lek. Mateusz Nawrocki

LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Absolwent wydziału lekarskiego CM UJ w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej na GWSH w Katowicach. Stale pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej oraz nowych technologii w medycynie przeciwstarzeniowej (anty-aging). Autor kilkuset artykułów z zakresu medycyny dla czołowych polskich portali internetowych.  Na przełomie lat 2016-2017 wykładał na wydziale lekarskim Akademii Krakowskiej. Cechuje go holistyczne podejście do pacjenta.

Lek. med. Paulina Pasińska

SPECJALISTA NEUROLOG
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2010 r.).

Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w ramach specjalizacji zdobywała w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także autorką i współautorką publikacji naukowych o tematyce neurologicznej. Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe i uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach, kursach oraz bierze czynny udział w profesjonalnych konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych. Od 2011r. Zajmuje się medycyną estetyczną. Uczestniczy w potwierdzonych certyfikatami kursach i szkoleniach stale poszerzając swoją wiedzę w zakresie zabiegów m.in. z kwasem hialuronowym czy z wykorzystaniem toksyny botulinowej.  W swojej pracy wykorzystuje laser frakcyjny CO2, laser Alma HARMONY XL, lser eximerowy EXILITE.

Dr n. med. Dariusz Gajewski

SPECJALISTA GINEKOLOG, ONKOLOG - POŁOŻNIK, SEKSUOLOG
LEKARZ GINEKOLOGII ESTETYCZNEJ


Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz absolwent podyplomowych studiów medycyny estetycznej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Lek. med. Sylwia Sawina - Łapaj

SPECJALISTA PEDIATRA
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Absolwentka Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie oraz studiów podyplomowych dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej na GWSH w Katowicach.
Studia podyplomowe ukończyła ze stopniem bardzo dobrym, uzyskując tytuł lekarza medycyny estetycznej. Ponadto jest uczestnikiem wielu szkoleń, doskonaląc swoje umiejętności w tej dziedzinie. Medycyna estetyczna, anty-aging jest jej ogromną pasją. Każdy zabieg wykonuje z należytą starannością. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie.